Body Perfume

ด้วยแรงบันดาลใจจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้ไทยที่มีความนุ่มนวลละมุนละไม ให้อารมณ์สงบดั่งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ทุกครั้งยามได้กลิ่น นำมาให้คุณสัมผัสในรูปแบบของสเปรย์น้ำหอม

B-2-02-Akaliko-Perfume-Mist-02-350