Product Knowledge, Aroma World

โลกของก้านไม้หอม

ก้านไม้หอม

แนวคิดของการใช้ความหอมเพื่อความผ่อนคลาย Aromatherapy มีมาตั้งแต่ในอดีตโดยเริ่มจากการใช้กำยาน ธูปหอม เทียนหอม จนพัฒนามาเป็นสินค้าที่พวกเราเรียกว่า “ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น – Aroma Reed Diffuser” เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากให้ความหอมแล้วยังสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้อีกด้วย ปัจจุบันก้านไม้หอมได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการจุดธูป จุดเทียน หรือการใช้เตาน้ำมันหอมระเหย

หลักคิดของการกระจายความหอมคือการอาศัยหัวน้ำหอมและตัวทำละลาย ที่สามารถระเหยและซึมผ่านตัวกลางเช่น ไม้หวาย ไม้งา หรือก้านไฟเบอร์ เพื่อกระจายกลิ่น น้ำหอมจะปลดปล่อยความหอมผ่านรูพรุนของสื่อกลางออกสู่อากาศ โดยใช้เวลาดูดซึมประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้กลิ่นหอมกระจายตัวอย่างเต็มที่

ก้านไม้หอม VS ความเป็นออร์แกนิค
ถ้าเราจะลงลึกในเรื่องของส่วนผสม นอกจากหัวน้ำหอมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญแล้ว ตัวทำละลายก็เป็นส่วนผสมหลักที่ทำให้ก้านไม้หอมกระจายกลิ่นได้ดี ตัวทำละลายที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ชนิดคือเอทธิลแอลกอฮอล์และสารระเหยที่เกิดจากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลี่ยม
ปริมาณหัวน้ำหอมในผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของตัวทำละลายที่ใช้เพื่อเจือจางน้ำหอมและกระจายกลิ่น มีความเป็นไปได้น้อยมากที่ก้านไม้หอมจะเป็นออร์แกนิคได้ เพราะต่อให้น้ำหอมมีส่วนผสมของออร์แกนิค แต่เมื่อผสมกับตัวทำละลายคือเอทธิลแอลกอฮอล์หรือสารระเหยที่เป็นสารประกอบปิโตรเลี่ยมแล้ว คุณค่าความเป็นออร์แกนิคก็จะสูญเสียไป อีกทั้งผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีเพียงในอาหารและเครื่องประทินผิวเท่านั้น สินค้าเพื่อการสูดดมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นออร์แกนิคเลย เพราะที่มนุษย์เราสูดดมเป็นเรื่องของกลิ่นและสารสะลายเท่านั้น

โลกของก้านไม้หอม ก้านไม้หอม Product Knowledge, Aroma Worldส่วนผสมของน้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์ไม่ปลอดภัยจริงหรือ

ที่จริงแล้วแอลกอฮอล์มี 2 ประเภทคือเอทธิลแอลกอฮอล์และเมทธิลแอลกอฮอล์ ตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสูดดมคือเมทธิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ในวงการอุตสาหกรรมสีและทินเนอร์ ส่วนเอทธิลแอลกอฮอล์เป็นผลผลิตจากพืช อ้อย และมันสำปะหลัง มีความเป็นธรรมชาติสูง เมื่อนำมาเจือจางในสัดส่วนที่เหมาะสมจะเป็นตัวกระจายกลิ่นที่ดี การใช้เอทธิลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย เพราะนอกจากใช้ผลิตสุราและแอลกอฮอล์ล้างแผลแล้ว ยังเป็นส่วนประกอบในน้ำหอมฉีดตัวประเภท Eau de Toilette (EDT) และ Eau de Cologne อีกด้วย

โลกของก้านไม้หอม ก้านไม้หอม Product Knowledge, Aroma World

ก้านไม้หอมของ AKALIKO ผลิตจากน้ำหอมคุณภาพดีเป็นเกรดสำหรับสินค้า Skincare มีความเป็นธรรมชาติสูง มีส่วนผสมที่ซับซ้อน ให้กลิ่นละมุน ดมแล้วไม่แสบจมูก นอกจากนี้เรายังใช้เอทธิลแอลกอฮอล์ food grade เป็นตัวทำละลายในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสูดดมได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สินค้าก้านไม้หอมของเราได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งยังส่งออกไปยังไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น และเวียดนามอีกด้วย

https://akaliko.co.th/shop/aroma-diffuser/