logo

Natural Soap

akaliko.co.th / Natural Soap

Showing all 7 results

  • Black Rice Natural Soap 150 g.

  • Pineapple Natural Soap 150 g.

  • Coconut Natural Soap 150 g.

  • Mangosteen Natural Soap 150 g.

  • Lavender Natural Soap 150 g.

  • Red Rice Natural Soap 150 g.

  • Lemongrass Natural Soap 150 g.