logo

Stretch Mark Oil

akaliko.co.th / Product Knowledge  / Stretch Mark Oil

น้ำมันทาแก้ท้องลายสูตรธรรมชาติ 99.99% ผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ 4 ชนิดคือ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดองุ่น น้ำมันอาร์แกนและน้ำมันดอกทานตะวันออร์แกนิค ลดรอยแตกลายจากการตั้งครรภ์ที่ทำให้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวหนังปริแตกและเกิดอาการคันยิบๆตลอดเวลา

READ MORE