logo

Essential Oil

akaliko.co.th / Product Knowledge  / Essential Oil

ปัจจุบัน “Essential oil หรือน้ำหอมหอมระเหย” และศาสตร์ของ Aromatherapy ที่ใช้กลิ่นบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย เริ่มเป็นที่นิยมในบ้านเรามากขึ้น หลายคนอาจมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพ ทำไมน้ำมันชนิดเดียวกันให้กลิ่นต่างกัน

READ MORE

ปัจจุบันน้ำหอมระเหยเป็นที่นิยมในบ้านเรามากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สูดดมเพื่อความผ่อนคลายและปรับสมดุลของอารมณ์ให้สดชื่นขึ้น (Aromatherapy) หรือใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ Skincare ต่างๆ แต่น้อยคนนักที่รู้จักความเป็นมาของน้ำมันหอมระเหยอย่างลึกซึ้ง รวมถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงของมัน น้ำมันหอมระเหย (Pure

READ MORE